GRK "BARTUL" - Zure

ID vina: cwb030901
  • Tip vina: Vrhunsko suho bijelo vino
  • Godina: 2016.
  • Sorta: Grk
  • Lokalitet: Defora Lumbarda
  • Alkohol: 13,5 %
  • Sadržaj: 0,75 lit.

Grk ''Bartul'' – suho vrhunsko vino autohtone sorte Grk. Kako se radi o grožđu koji dolazi sa novog vinograda sa krša, u svakom slučaju je jedan novi stil i smjer te sorte od onog sa poznatih piješčanih polja Lumbarde. Grk je vrlo specifična sorta, jer se radi o sorti kod koje muški cvijet nema funkciju te je za oprašivanje potreban cvijet neke druge sorte. Takvu specifičnost objedinjuje samo 1% svih vinskih sorti na svijetu.