Karlovačka županija

vinarija GrašaGorniki Vivodinski 13, Vivodina vinarija RaakFranjetić 9A, Draganić vinarija Vrbanek DarkoObrež Vivodinski 1C, 47283 Vivodina vinarija FerkoBelošići 19, Vivodina vinarija FrlanVivodina 3, Vivodina vinarija FurjanićGorniki, Vivodina vinarija GuštinVrhovac 52, Ozalj vinarija LešćanecVrškovac 41, Vivodina vinarija ŠoštarVrhovac 63, Ozalj vinarija ViktorovskiVivodina 2B, Vivodina vinarija Vinogradarstvo i vinarstvo Vrbanek 1881Vivodina vinarija Vrbanek - Vinarski podrumObrež 1, Vivodina vinarija Vrbanek MirkoVivodina 13, Vivodina vinarija Žabčić Ivan i ZdenkoLović Prekriški 24, Vivodina