Vinarija Vuina vl. Neven Vuina

ID korisnika: w1401

Vinarija Vuina

Vinarija čija je posebnost njegovanje autohtonih dalmatinskih, odnosno kaštelanskih sorti koje uzgaja u svojim vinogradima na padinama Kozjaka. Od tih sorti proizvodi se vina pod zajedničkim nazivom Štafileo. Još jedna posebnost ove vinarije je vino Štafileo babica od sorte babica koja je u biti potomak plavca malog, kojeg Neven Vuina proizvodi i buteljira jedini u svijetu.
Neven Vuina
2008.
Primorska Hrvatska > Srednja i južna Dalmacija > Kaštela i Trogir
15000-20000 butelja
DA
1,5 ha + dokup
Plavac mali, babica, crljenak kaštelanski