Vukovarsko-Srijemska županija

Vinarije

vinarija Barbarić map Vladimira Nazora 27, Ilok vinarija Iločki Podrumi d.d. map O.M.Barbarića 4, Ilok Vinarija Kast map Stjepana Radića 14 , Ilok vinarija Milanković map Sinjske alke 11, 32000 Vukovar vinarija Papak Radoš bb, Ilok vinarija Podrum Marija map Stjepana Radića 63, Ilok vinarija Podrumi Krešić map Stjepana Radića 105, Šarengrad Vinarija Prišćan Dragutina Domjanića 19, Jarmina vinarija PZ Trs map Gundulićeva 18, Ilok vinarija Zajac – PO Srijem map I.G. Kovačića 110, Ilok vinarija Zelenika Turska skela 31 i 33, 32236 Ilok vinarija Bićanić Kralja Zvonimira 6, Opatovac vinarija Brnjaković Trg sv.Ivana Kapistrana 5, Ilok vinarija Buhač Hercegovačka 1, Ilok vinarija Citrus S.S. Kranjčevića 36, Lovas vinarija Čobanković Ivan V. Nazora 59, Ilok vinarija Čobanković Mirko S Radića 98a, Ilok vinarija Dioniz Vlatka Kraljevića 52, Ilok vinarija Dolić – Kraljević Kralja Tomislava 89, Ilok vinarija Dragun M.Čobankovića 4a, Ilok vinarija Đerić S. Radića 83, Ilok vinarija Knezović Matije Gupca 101, Ilok vinarija Kraljević Kralja Tomislava 89, Ilok vinarija POIU Vinogradi V. Nazora 48, Ilok vinarija Pothorski Mirna 5, Vukovar vinarija PZ Gradac Ante Starčevića 28, Ilok vinarija Srednja škola Ilok V. Nazora 59, Ilok vinarija Srijemska kapljica Stjepana Radića 92, Šarengrad vinarija Stipetić S. Radića 16, Ilok vinarija Veritas Matije Gupca 14, Vinkovci vinarija Vino Ilok d.d. S. Zajaca 3, Ilok vinarija Vujović Dalibor V.Mačeka 5, Ilok vinarija Vupik d.d. Vučedol bb, Vukovar

Destilerije

Destilerija Marko Jukić map Kolodvorska ul. 55, Cerna Destilerija Miličić Štitar Destilerija ZEUS Braće Radića 11, Nijemci