Vukovarsko-Srijemska županija

vinarija BarbarićVladimira Nazora 27, Ilok vinarija Iločki Podrumi d.d.O.M.Barbarića 4, Ilok vinarija MilankovićSinjske alke 11, 32000 Vukovar vinarija PapakRadoš bb, Ilok vinarija Podrum MarijaStjepana Radića 63, Ilok vinarija Podrumi KrešićStjepana Radića 105, Šarengrad Vinarija PrišćanDragutina Domjanića 19, Jarmina vinarija PZ TrsGundulićeva 18, Ilok vinarija Zajac – PO SrijemI.G. Kovačića 110, Ilok vinarija ZelenikaTurska skela 31 i 33, 32236 Ilok vinarija BićanićKralja Zvonimira 6, Opatovac vinarija BrnjakovićTrg sv.Ivana Kapistrana 5, Ilok vinarija BuhačHercegovačka 1, Ilok vinarija CitrusS.S. Kranjčevića 36, Lovas vinarija Čobanković IvanV. Nazora 59, Ilok vinarija Čobanković MirkoS Radića 98a, Ilok vinarija DionizVlatka Kraljevića 52, Ilok vinarija Dolić – KraljevićKralja Tomislava 89, Ilok vinarija DragunM.Čobankovića 4a, Ilok vinarija ĐerićS. Radića 83, Ilok vinarija KnezovićMatije Gupca 101, Ilok vinarija KraljevićKralja Tomislava 89, Ilok vinarija POIU VinogradiV. Nazora 48, Ilok vinarija PothorskiMirna 5, Vukovar vinarija PZ GradacAnte Starčevića 28, Ilok vinarija Srednja škola IlokV. Nazora 59, Ilok vinarija Srijemska kapljicaStjepana Radića 92, Šarengrad vinarija StipetićS. Radića 16, Ilok vinarija VeritasMatije Gupca 14, Vinkovci vinarija Vino Ilok d.d.S. Zajaca 3, Ilok vinarija Vujović DaliborV.Mačeka 5, Ilok vinarija Vupik d.d.Vučedol bb, Vukovar