Vinarija Poljak

ID korisnika: w1904

Vinarija Poljak

Vina Poljak respektiraju tradiciju Dalmacije i dalmatinskih slavnih vina, ali uz inovativan pristup i pomno osluškujući trendove u vinarstvu. S nužnom pažnjom promatramo svaku berbu te se pomno prilagođavamo proizvodnji svakog zasebnog godišta.

Naša mala obiteljska vinarija vođena je od strane pokretača i vlasnika Trifuna Poljaka koji svu svoju ljubav pretače u ova vina. Sakupivši znanja na visokoj međunarodnoj vinskoj sceni, zaključuje kako je vrijeme da pokrene vlastitu vinariju sa vinima vrhunske kvalitete.
Vinogradi za naša vina, protežu se u najboljoj vinogradarskoj regiji sjeverne Dalmacije, u benkovačko-stankovačkom vinogorju i to na najvišim pozicijama Bukovice. Vinogradi su južno orijentirani i dugo izloženi sunčevim zrakama. Terroir je tipičan dalmatinski, krški sa kamenim skeletom vapnenačkih stijena. Specifična mikroklima daje plodonosne rezultate jer se na ovom području miješaju mediteranska i kontinentalna klima.

Vina Poljak nastaju iz ljubavi, želje i zanesenošću vinima... Iako smo mlada vinarija sa svega petnaest godina iskustva, naša vina kvalitetom govore o strasti i predanosti. Vinarija se nalazi u Zadru, u njegovu najljepšem dijelu, uz samu morsku obalu, u Diklu. Vinogradi nam se protežu u zadarskom zaleđu u vrsnoj vinogradarskoj regiji benkovačko-stankovačkog vinogorja.
Trifun Poljak
2003. godina
Primorska Hrvatska > Sjeverna Dalmacija > Benkovac-Stankovci
5000 litara
Da
5 ha
Cabernet sauvignon, Merlot, Maraština, Syrah